60 % lägre utsläpp på ett år!

Det är ju tyvärr inte ofta man får känna sig glad över vad representanter för världens regeringar gör för klimatet, men ibland händer det! Nu finns 2010 års resultat från den globala kampanjen 10:10 – det brittiska gräsrotsinitiativet som gick ut på att företag, organisationer och privatpersoner skulle sänka sina utsläpp med 10% på ett år för att sätta press på beslutsfattare och visa att det går – som No More Lullabies evenemang på Strand också ingick i. Flera av alla de organisationer runt jorden som deltog var ambassader, vars personal ju ofta reser mycket. De tre brittiska ambassader som finns i Brasilien lyckades tillsammans med så stora utsläppsminskningar som 60% på ett år – alltså sex gånger det mål på minus 10% under år 2010 som de hade satt upp. Minskningarna kommer framför allt från att personalen flyger mindre och har bytt sina business class-resor mot resor i economy class. Det senare gör att utsläppen per flygpassagerare och resa sjunker eftersom ett fullsatt flygplan rymmer fler resenärer i den trängre ekonomiklassen än i businessklassen, som får betydligt mer utrymme och resurser per passagerare. De flygresor som ställs in helt och hållet kan till exempel ersättas med tåg eller videokonferens, som vid brittiska ambassaden i Peking. Läs mer om vad ambassaderna gjort och vad man kan göra för att minska utsläppen på sin arbetsplats!

Flyget är en av de sektorer i världen som växer snabbast när det gäller klimatpåverkan. Tillväxten är så snabb att de globala utsläppen från enbart flyget, speciellt från industrialiserade länder, riskerar att innan år 2050 överstiga den totala målnivå för växthusgaser som världen som helhet behöver nå ner till. Många tror att det är de långa flyresorna till exempelvis Thailand som är värst, men påverkan från de korta flygningarna är ett minst lika stort hot. Att ge sig av på en weekend till någon storstad i Europa är alltså egentligen inte alls så billigt som motsvarande den ofta mycket låga biljettkostnad man får betala. Om miljökostnaderna i form av påverkan på klimatet skulle räknas med skulle biljettpriset stiga ofantligt (och det räcker tyvärr inte med att ”klimatkompensera” som många flygbolag numera erbjuder, eftersom priset man betalar för en klimatkompensation är anpassat till ett alldeles för lågt globalt utsläppsmål).

Även om det finns vissa möjligheter att förbättra tekniken och därmed göra varje enskild flygresa utsläppssnålare, så kommer vi för att säkra en hållbar värld i alla händelser att bli tvungna att minska vårt totala flygresande – och inte som nu sker tvärtom. Det är dags att på allvar börja planera och rösta för klimatvänligare semestrar och affärsresor alltså. Eller turnéer; ni vet väl vad Emil Jensen gjorde?

Lina Isacs, No More Lullabies redaktion